ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន
Hattha Kaksekar Limited
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
OAM-8808-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer, Asset Maintenance (01 post.)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Officer, Asset Maintenance.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Coordinate on assets repaired and maintenance for branch office and head office.
 • Received and transferred assets repaired between related department and branch office.
 • Update report into system.
 • Follow up assets repaired from suppliers.
 • Manage the request of assets selling/disposed.
 • Manage on toner refill request for branch office and head office.
 • Prepare any expense related to assets repair.
 • Monthly report to supervisor.
 • Assist supervisor in developing system and guideline to make sure working process is smooth.
 • Perform other tasks assigned by supervisor.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Supervisor of Treasury for Asset Maintenance

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Business Administration, Accounting, Banking & Finance or related field.
 • Good attitude, honest, polite, patient in work
 • Having experience is better.
 • Computer literate in MS Word, MS Excel, Power Point, Internet &Email.
 • Be fluent in verbal and written in English.
 • Ability to work under pressure, highly self-motivated and perform multi-tasks.
 • Good communication skill.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 10 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22