ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
R-8801-0720
Job Category
Business & Strategic Management
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

មន្រ្តីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការ​

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a មន្រ្តីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការ​.

Main Duties and Responsibilities

 • សម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តផែនការ ជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការនិងហានិភ័យដែលបានកើតឡើង។
 • ជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ អោយស្របតាមគោលនិយោបាយនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយលើហានិភ័យដែលបានកើតឡើង។
 • ចូលរួមនិងជួយនាយកដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងការវាយតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យខ្លួនឯង(RCSA) ព្រមទាំងវាយតម្លៃហានិភ័យលើផលិតផល សេវាកម្ម ដំណើរការ និងការកែប្រែថ្មីៗផងដែរ។
 • ធ្វើការកត់ត្រារាល់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ(RCSA) ហានិភ័យប្រតិបត្តិការដែលបានកើតឡើង(Risk Incident) និងហានិភ័យការកេងបន្លំក្នុងប្រព័ន្ធ។
 • ធើ្វការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់ចែងរបស់នាយក ឬនាយករងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ។

Reporting to

 • នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ

Other Requirements

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • ត្រូវមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការវាសវែងហានិភ័យ។
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍ជាមួយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារ យ៉ាងតិចណាស់ ០១ឆ្នាំ ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការកេងបន្លំ។
 • មានជំនាញវិភាគ ដោះស្រាយ ទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលបានល្អ។
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យួទ័រដូចជា Ms. Office (Word, Excel &Power Point) Email, Internet and Core Banking System ។
 • ត្រូវមានចំនេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។

Application Deadline

Thursday 06 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22