ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
HSO-8690-0620
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

IT Helpdesk & Support Officer

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a IT Helpdesk & Support Officer.

Main Duties and Responsibilities

 • Manage overall issue activities and report issues or challenges to supervisor.
 • Review, follow up pending tasks and consolidate weekly activity report.
 • Communicate, answer and advice on appropriate actions to users per request/issue via telephone/email and other communication means.
 • Administrate on FLEXCUBE core banking functionality, Complaint Sheet and Helpdesk Issue-Solution system.
 • Follow up support result and feedback with all users at Head Office and branches.
 • Assist in contact Off-Shore Team support to follow up urgent SRs and FLEXCUBE enhancement.
 • Assist Finance Branch Support and related departments on system functionalities and testing.
 • Ensure FLEXCUBE functionality set up guideline  and Helpdesk Manual Operation (SLA) is followed.
 • Perform other tasks as required by supervisor.

Reporting to

 • Unit Manager of CBS for IT Service Management 

Other Requirements

 • Bachelor degree in computer science or related field.
 • At least 2 years experiences of management IT/MIS.
 • Good understanding of finance, accounting and Banking / Microfinance.
 • Work experience with Microfinance or commercial bank is a plus.
 • Excellent understanding and practice of FLEXCUBE Core Banking or others.
 • Good knowledge of Oracle PL/SQL and willingness to learn new software systems.
 • Understanding of Database design and client server architectures.
 • Be knowledge of HTML, ASP.Net, C##, Java.
 • Excellent communication skills, including English speaking and writing skills.

Application Deadline

Tuesday 30 June 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22