ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
MAO-8651-0620
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

IT Middleware Administration Officer

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a IT Middleware Administration Officer.

Main Duties and Responsibilities

 • Monitor on Enterprise Service Bus (ESB) performance.
 • Install and configure ESB software as per requirement.
 • Administrate and manage the existing Web Services & APIs and troubleshoot.
 • Design services process flow to support with system integration or third-party system.
 • Develop & deploy new webservice and API for new business requirement.
 • Work with support team to solve the database issue.
 • Administrate on security of all webservices & APIs and perform regular securities monitor to identify any possible intrusions.
 • Implement the Disaster Recovery, Data Continuity Plan.
 • To complete the tasks assigned by management and establish the activities plan.
 • To ensure all services are high security, high availability
 • and ensure services is running 24/7 without interruption.
 • Perform other duties will assign by management.

Reporting to

 • Head of IT Operation and System Admin Department 

Other Requirements

 • Bachelor degree of Computer Science or related fields.
 • At least two years working experience in Enterprise Service Bus (ESB) technologies / IT. 
 • Knowledge of API Management, Service registry, Service Discovery an advantage.
 • Knowledge of Web Services and system integration.
 • Good understanding on PLSQL, SQL, VB .Net, C#, Java,…
 • Knowledge of ESB tool like Fiorano, Oracle ESB, IBM Websphere, JBoss or other.
 • Good understanding on Oracle Database, MS SQL Server, Cassandra DB.
 • Good at spoken and written communication skills both English and Khmer.

Application Deadline

Monday 17 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22