ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
ITSO-8689-0620
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

IT Security Operation Officer

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a IT Security Operation Officer.

Main Duties and Responsibilities

 • Monitor Log files, users access, intrusion detection & intrusion prevention system, physical security, premises, and other network activity on daily basis.
 • Assist manager for project implementing and implementation security solutions.
 • Schedule perform penetration test on applications and network firewall external/internal.
 • Update training materials and provide training on information security awareness to all staff.
 • Assist in the research, development, communication, maintaining and working with the related operational units and departments on the enforcement of Information security architecture, policies, procedures, solutions and standards.
 • Report on information security status, incidents and recommend appropriate resolution.
 • Perform other task assigned by supervisor.

Reporting to

 • Head, IT Security Operation Department

Other Requirements

 • Bachelor degree of Computer Science or related fields
 • Fresh graduate is encouraged to apply
 • Strong skills in implementation, monitoring, security tools and troubleshooting.
 • Good at spoken and written communication skills both English and Khmer.
 • Commitment and self-motivated.
 • Willing to learn new business applications and new innovative technologies.

Application Deadline

Friday 24 July 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22