ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
FIO-8802-0720
Job Category
Business & Strategic Management
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Office, Fraud Investigation

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Office, Fraud Investigation.

Main Duties and Responsibilities

 • Review and analysis on fraud detection report that provided by team leader of fraud management.
 • Spotting fraudulent activities throughout KHL staff and preparing the scope for investigation.
 • Analysis on the fraud detection alert report for suspicious fraudulent transaction.
 • Preparing and organizing the investigation plan with the fraud management team.
 • Work as team to conducting onsite investigation.
 • Reporting the investigation result to the team leader of fraud management according to the required timeline.
 • Provide initiative idea in proposing the internal control to preventing fraud and minimizing the risk resulting from fraudulent activities of staff and customer.
 • Participate & involve in fraud detection culture throughout fraud awareness training and fraud control plan.
 • Perform other task as assigned by supervisor.

Reporting to

 • Head of Operational Risk & Fraud Management

Other Requirements

 • Bachelor Degree in banking/finance, biz. management, Economic, or related fields.
 • At least 01 year experience in banking or financial institution, including some experience in field of fraud management, risk management, auditor or compliance function would be an advantage.
 • Understanding of financial/banking business operation.
 • Working knowledge/understanding of fraud risk management/measurement technique.
 • Proven ability to work across different areas of fraud risk management or related field.
 • Ability to maintain good relationships with both internal and external parties.
 • Willing to work with groups and be able to work under pressure.
 • Computer literacy in MS Office include Word, Excel, PowerPoint, Internet and Email.
 • Good communication in Khmer and English.

Application Deadline

Thursday 06 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22