ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Reference No.
CIM-8578-0520
Job Category
Sales, Retail & Business Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer for Credit Impairment and Modeling

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for an Officer for Credit Impairment and Modeling.

Main Duties and Responsibilities

 • Calculate monthly Expected Credit Loss.
 • Assist to Develop and update the Expected Credit. Loss Model Development  and Impairment Policy.
 • Develop Credit Risk Grading  and Model.
 • Monitor and review the performance of impairment and credit modeling process.
 • Perform other task assigned by supervisor.

Reporting to

 • Head of Credit and Market Risk Department 

Other Requirements

 • Graduate in bachelor of Finance, Mathematic, Computer Science, Business Administration, Management, and/or Economics.
 • Strong analytical skills.
 • Good command of Excel.
 • English proficiency is an advantage.
 • Statistic proficiency is an advantage.
 • Active and dynamic.
 • Willing to travel to province.

Application Deadline

Thursday 04 June 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22