ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
HT-8577-0520
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer for Hardware Technical

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for an Officer for Hardware Technical.

Main Duties and Responsibilities

 • Maintain and support on Desktop and Laptop computer System, printers, Scanners, and network devices.
 • Install and configure computer systems, network, diagnose hardware/software faults and solve technical Operating System and Applications problems at head office and branches as required.
 • Install and configuring computer hardware operating systems and applications.
 • Troubleshooting system and network problems and diagnosing and solving hardware/software faults.
 • Replace parts as required and authorized.
 • Provide support, including procedural documentation.
 • Follow diagrams and written instructions to repair a fault or set up a system.
 • Support the roll-out of new Operating System and Applications.
 • Set up new users’ accounts and profiles and dealing with password issues.
 • Work continuously on a task until completion (or referral to third parties, if appropriate).
 • Perform other task assigned by supervisor.

Reporting to

 • Head of IT Infrastructure Department

Other Requirements

 • Bachelor degree in computer science.
 • One year Experience on computer hardware, OS installation and configuration as well as network installation.
 • One year experience maintenance of printer, Scanner and computer hardware.
 • knowledge of writing and speaking English language.
 • Commitment and self-motivate.

Application Deadline

Thursday 04 June 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22