ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
ICRC-8784-0720
Job Category
Driver, Cleaner, Guard & others
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer, Independent Credit Review & Collateral

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Officer, Independent Credit Review & Collateral.

Main Duties and Responsibilities

 • Conduct Annual Credit Review for analysis the quality of loan and propose recommendation for credit risk mitigation approaches.
 • Conduct Independent Credit review for quality assessment and address the important issues that lead to credit risk and the compliance made in line with credit policy and procedure.
 • Conduct collateral validation and valuation of collateral standard pricing.
 • Verify the standard price of vehicle in system to make sure the up-to-date price.
 • Identify root cause of loan default by branches .
 • Contribute to mention and reduce HKL’s loan delinquency.
 • Assist Unit Manager of Independent Credit Review & Collateral to strengthen credit risk management by looking at the outside factors that may affect the HKL’s market and likelihood of risky event.
 • Address the factor/control issues and made recommends on policies and procedures for improvement.
 • Regular monitor and timely report to Unit Manager of Independent Credit Review & Collateral.
 • Perform other tasks assigned by supervisor.

Reporting to

 • Unit Manager of CMR for Independent Credit Review & Collateral

Other Requirements

 • Bachelor degree in Finance, Business Administration, Management and Economic or related fields.
 • Strong analytical skills.
 • Be able to use Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) and Internet.
 • Be honest, highly commit and flexible.
 • Good written and verbal English and writing skills.
 • Able to work under pressure, independently as well as in team.
 • Willing to travel to province.

Application Deadline

Tuesday 04 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22