ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
ITAC-8827-0720
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer, IT for Assurance and Compliance

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Officer, IT for Assurance and Compliance.

Main Duties and Responsibilities

 • Assist on the tracking of audit findings and respective compliance as committed by various units in IT.
 • Assist in the annual test and review to assess risks on the network and infrastructure and recommend necessary changes to ensure security and business continuity.
 • Follow-up the report of security incidents and assist in the investigation of such to achieve proper solutions.
 • Able to go beyond the scopes.
 • Provide Information Security Awareness Training to staff.
 • Perform other task assigned by supervisor.

Reporting to

 • Senior Unit Manager, Assurance and Compliance

Other Requirements

 • Bachelor degree of Computer Science or related fields.
 • Extensive experience in IT Security and banking, with a focus on IT assurance and IT process, risk management.
 • Good technical backgrounds with Windows, Linux, Network, and web/program.
 • Good understanding of Technology Risk and Information Security policies and standards.
 • Knowledge of IT Security auditing processes.
 • Good verbal and written English skills.
 • Ability to drive and manage their own workload and operate within defined deadlines.

Application Deadline

Monday 17 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22