ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
SOC-8828-0720
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Officer, Security Operation Centre

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Officer, Security Operation Centre.

Main Duties and Responsibilities

 • Monitor Log files, users access, intrusion detection & intrusion prevention system, physical security, premises, and other network activity daily.
 • Assist manager for project implementing and implementation security solutions.
 • Document on access logs to a network system, server system, and related security devices.
 • Schedule perform a penetration test on applications and network firewall external/internal.
 • Aggressive update training materials and provide training on information security awareness to all staffs.
 • Assist in the research, development, communication, maintaining and work with the related operational units and departments on the enforcement of Information security architecture, policies, procedures, solutions and standards.
 • Report on information security status, incidents and recommend an appropriate resolution.
 • Perform other task assigned by supervisor.

Reporting to

 • Senior Unit Manager, Security Operation Centre

Other Requirements

 • Bachelor degree in computer science or related fields.
 • Fresh graduate is encouraged to apply.
 • Strong skills in implementation, monitoring, security tools, and troubleshooting.
 • At least 1 year of experience in implementation, IT security or related fields.
 • Knowledge on communication both English and Khmer.
 • Commitment and self-motivated.
 • Willing to learn new business applications and new innovative technologies.

Application Deadline

Monday 17 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22