ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
RM-8798-0720
Job Category
Editorial, Communication & Writing
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Relationship Manager

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Relationship Manager.

Main Duties and Responsibilities

 • Prepare, review and process loan application as well as other financial products applications based on company’s procedure and workflow.
 • Analyze customers’ business operation with rich knowledge on various business segment.
 • Conduct site visit and verify on document provided by the customer ensure.
 • Is capable of read and review financial statement as per required.
 • Check and analyze on the accuracy and completeness of data and information provided by the customer and related parties with professional skepticism.
 • Up to date with applicable policy and procedure related to both credit and non-credit products.
 • Provide technical support to Branch Sales Staff ensure delivering of each product’s target.
 • Monitor and manage loan/saving portfolio under self’s target.
 • Monitor on loan quality and alert to management in case of any sign of deterioration.
 • Work collaboratively with cross teams or other responsible department to ensure cross selling and referral channel is successfully completed in a timely manner.
 • Maintain good relationship with customers, partners, and other stakeholders.
 • Perform other tasks assigned by management.

Reporting to

 • Head of Business Financial Service Department

Other Requirements

 • Bachelor degree in Marketing, Management, Finance and banking, Economics, or other related fields.
 • At least 03 years experiences in related to sales/as analyst of credit and non-credit products Financial Sector is a plus.
 • Good understanding and knowledge of banking products, especially credit products and other financial services.
 • Be excellent in negotiation skill or professional communication.
 • Be able to coordinate with cross functional team to ensure high productivity.
 • Be committing to timeline and handling pressure.
 • Be a good team player and supportive to team members.
 • Proficiency in English is a plus advantage.

Application Deadline

Monday 10 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22