ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
SAS-8688-0620
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Software Administration Supervisor

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Software Administration Supervisor.

Main Duties and Responsibilities

 • Lead and manage activity plan for Applications Admin unit on daily bases.
 • Facilitate and feedback to all business request on core  banking applications.
 • Record and manage of all project/BAU activities in the Applications Admin unit and report issue or challenges to unit manager.
 • Create good work environment amongst member to ensure smooth flow of work, which improves overall performance.
 • Manage support result of testing, status and feedback to owner request by Helpdesk Manual Operation.
 • Review, follow up pending tasks and consolidate weekly/Monthly activity report of the team.
 • Develop core banking applications functionality and Flexcube Workbench guideline.
 • Performs Other tasks assigned by supervisor.

Reporting to

 • Unit Manager of CBS for Application Administration  

Other Requirements

 • Bachelor degree in computer science or related field.
 • Good understanding Core Banking-Flexcube Functionality and Biz requirement collection process.
 • Good knowledge and Experience with Flexcube-Workbench deployment and administrative process is a plus.
 • Good understanding of finance and accounting.
 • Be knowledge of Oracle PL/SQL, Java and  willingness to learn new systems.
 • At least 2 years experiences and understanding of banking & microfinance sector.
 • Ability to showcase good leadership skills to carry team members along.
 • Excellent communication skills, including excellent English speaking and writing skills. 

Application Deadline

Monday 13 July 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22