ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
SP-8807-0720
Job Category
Administrative & Clerical
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Supervisor, Procurement

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Supervisor, Procurement.

Main Duties and Responsibilities

 • Manage the Requests from branch offices and department at head office.
 • Manage the Purchase Request to ensure the purchasing of any material is on time support to the requesters.
 • Monitor on quotes submit from suppliers to align with the company’s procedure.
 • Manage on stock with supplier regularly whenever required on purchasing.
 • Control on payment paid to suppliers on time.
 • Manage and update report effectively.
 • Assist unit manager in developing system and guideline to make sure working process is smooth.
 • Perform other tasks assigned by supervisor.

Reporting to

 • Unit Manager of Treasury for Procurement

Other Requirements

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Banking & Finance or related field.
 • Good attitude, honest, polite, patient in work.
 • At least 1year experience. The experience related to skills is much appreciated.
 • Computer literate in MS Word, MS Excel, Power Point, Internet &Email.
 • Be fluent in verbal and written in English.
 • Ability to work under pressure, highly self-motivated and perform multi-tasks.
 • Good communication and negotiation skill.

Application Deadline

Monday 10 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22