ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
Company Industry
Banking, Financial Services
No. of Employees
>200
Address
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Job Reference No.
UM-8739-0720
Job Category
IT & Software Development
Company Industry
Banking, Financial Services
Apply to this position

Unit Manager, IT Security Operation

Summary of Position

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Unit Manager, IT Security Operation.

Main Duties and Responsibilities

 • Take lead in designing security Infrastructure and implementation within HKL environment.
 • Review of security infrastructure to ensure that they support business functions in a controlled manner, identify issues that represent risk to the business for information security.
 • Proactively anticipate potential threats and vulnerabilities and provide guidance in coordination with IT division on effective responses or control measures.
 • Review of all relevant system logs to identify and address activity that is not consistent with set out Information Security guidelines and standards.
 • Administration on monitoring system and regularly perform vulnerabilities scanning, penetration testing and business impact analysis.
 • Develop, maintain, and ensure implementation of IT security policies, standards and procedures.
 • Promote information security policy, security practice throughout HKL.

Reporting to

 • Head of IT Security Operation Department 

Other Requirements

 • Bachelor degree or master degree of computer science .
 • At least hold 3 Professional certifications on information security.
 • At least 3 years of progressive experience in implementation, managed IT security standard & compliance.
 • Good at spoken and written communication skills both English and Khmer.
 • Commitment and self-motivated.
 • Willing to learn new business applications and new innovative technologies.

Application Deadline

Monday 17 August 2020


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22