អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
M-8713-0720
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

ជាងជួសជុលរថយន្ដធុនធំ - ១ នាក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Business Development Manager who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible. 

Currently, we are looking for a ជាងជួសជុលរថយន្ដធុនធំ.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

ការងារគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង

 • គ្រប់គ្រងស្តុកសំភារៈប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមាននៅចំណតរថយន្ត ឃ្លាំង និង​រោងជាង។

ការងារបច្ចេកទេសរថយន្ត

 • ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត​ តាមរយៈតារាងត្រួតពិនិត្យទូទៅ ដោយយោងតាមកាលវិភាគត្រួតពិនិត្យទូទៅ និងរាយការណ៍។
 • ជួយអ្នកបើកបរ ក្នុងដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្ត តាមរយៈតារាងត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ។
 • ជួយអ្នកបើកបរក្នុងការជួសជុលរថយន្ត ស៊ីទែន (ក្នុងករណីអាចជួសជុលខ្លួនឯងបាន) ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ។
 • ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងករណីរថយន្តខូច ហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមេកានិចដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។
 • ចូលរួមសហការក្នុងការស្វែងរក និងទិញសំភារៈ និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត។

កំរិតនៃការអប់រំ

Certification

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • បេក្ខជនត្រូវមានលក្ខណ:សម្បត្តិដូចខាងក្រោម:
 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកជួសជុលរថយន្ដយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងស្ដុកត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កាយសម្បទារឹងមាំ និងសុខភាពល្អ
 • ចេះអាន និងចេះសរសេរ អក្សរខ្មែរបាន
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ទទួលខុសត្រូវគោរពវិន័យ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 July 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22