ក្រុមហ៊ុន
JCMNippon Private LTD
អាជីវកម្ម
Construction
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
JCM Building 7th Floor, #51, Street 271, Sangkat Pshar Derm Thkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$170-$250
លេខកូដការងារ
D-7615-0919
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

បុគ្គលិកបើកបរ (កង់បីនិងឡានដឹកទំនិញ) និងកម្មករ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

JCMNippon Private LTD កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកផ្នែក បើកបរ (កង់បីនិងឡានដឹកទំនិញ) និងកម្មករ៕

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជន
 • ចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរស្ទាត់ជំនាញ
 • ស្គាល់ផ្លូវនៅភ្នំពេញច្បាស់ ឬ ចេះមើលផែនទីសម្រាប់ស្វែងរកទីតាំង
 • មានភាពស្មោះត្រង់និងមានភាពរូសរាយរាក់ទាក់
 • ចេះសហការគា្នជាក្រុម និងចេះអភិវឌ្ឍន៏បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួន
 • ខិតខំធ្វើការ និងមានទំនូលខុសត្រូវ
 • មានភាពស្វាហាប់ និងរហ័សរហួនក្នុងការអនុវត្តការងារ
 • គោរពពេលវេលា និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ចំនួនក្រុមការងារ

5

ការធ្វើការរាយការណ៏

ប្រធានផ្នែក

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • កម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី ៩ឡើង
 • ចេះភាសាខ្មែរ និងអងគ្លេសកាន់តែប្រសើរ
 • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៏បើកបរជាមួយឡានផ្ទុកទម្ងន់ចាប់ពី ១តោនឡើង
 • មានប័ណ្ណបើកបរ

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22