ក្រុមហ៊ុន
Powercom Group Co., LTD
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#10, St 420, Chamkamorn, phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
លេខកូដការងារ
D-7992-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Logistics & Transportation
អាជីវកម្ម
Biotechnology & Pharmaceuticals
Apply to this position

អ្នកបើកបរ​

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Dynamic Group: កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក អ្នកបើកបរ​

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងបណ្តាខេត្ត
 • ស្គាល់ផ្លូវនៅភ្នំពេញច្បាស់ ឬ ចេះមើលផែនទីសម្រាប់ស្វែងរកទីតាំង
 • លើក និងទម្លាក់ទំនិញពីកង់បីនិងឡានដឹកទំនិញ
 • លើកដាក់ទំនិញចេញ ចូលឃ្លាំង
 • រៀបចំទំនិញ ឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
 • ការងារផ្សេងទៀត តំរូវទៅតាមភាពជាក់ស្ដែង

ចំនួនក្រុមការងារ

10

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃតំណែងការងារ

High School Student

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • គ្មានឬមានកម្រិតវប្បធម៌ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
 • ធ្លាប់មានឬគ្មានបទពិសោធន៏ការងារក៏បាន
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ព្យាយាមធ្វើការងារ អត់ធ្មត់ មានភាពសហការ 
 • គោរពពេលវេលា និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ
 • មានប័ណ្ណបើកបរ

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22