សាលារៀន ភ្នំពេញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា និងបានរៀបចំ ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគោលដៅ របស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចអោយបាននូវគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំប្រកបដោយជោគជ័យនាពេលអនាគត។
ក្រុមហ៊ុន
Phnom Penh School
អាជីវកម្ម
Education
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
#65A St. Concret, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh City
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
MO-6741-0119
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ/Marketing officer (៧នាក់)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

សាលាអន្តរជាតិអររ៉េង ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ ទាំងពីរភេទចំនួន ៧នាក់

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • ចេះនិយាយ អាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
  • ចេះកុំព្យូរទ័រស្ទាត់ជំនាញ(Photo shop &Corel)
  • មានកាយសម្បទាមាំមួន
  • មានភាពអត់ធ្មត់និងតស៊ូចំពោះការងារ
  • មានភាពស្មោះត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្ទាល់ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ: 095 859 959/098​​ 49 19 48

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22