ក្រុមហ៊ុន
Lim Sokkong
អាជីវកម្ម
Industrial
Construction
Real Estate & Property Management
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#876, St.57 Pailin
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Pailin
ចំនួនប្រាក់ខែ
200$-300$
លេខកូដការងារ
A-8322-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Industrial
Construction
Real Estate & Property Management
Retail
Apply to this position

គណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Lim Sokong: Currently, we are looking for an Accountant.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

ទំនួលខុសត្រូវការងារ :

  • ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន
  • រៀបចំបញ្ចីរចំំំណូល ចំំណាយ​របស់ក្រុមហ៊ុន
  • គ្រប់គ្រង​វត្តមានបុក្គលិក

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

No Experience Need

កំរិតនៃការអប់រំ

Some College Coursework Completed

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស៖

  • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន (Ms. Office Word & Excel)
  • និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាក្នុងទី3 ឬទី4 អាចដាក់ពាក្យបាន
  • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
  • ឧស្សាហ៍និងមិនខ្ចិលច្រអូស
  • និយាយភាសាអង់គ្លេសបានបន្តិចបន្តួច

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22