ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន
Hattha Kaksekar Limited
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Ratanakiri
Prey Veng
Kampong Cham
Pursat
Battambang
លេខកូដការងារ
BDC-8810-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Bad Debt Collector / អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ (០៦ នាក់)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Bad Debt Collector / អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីស្ថានភាពរស់នៅ និងមូលហេតុនៃបញ្ហា របស់អតិថិជនលើការ ខកខានមិនបានសងប្រាក់ ។
 • បែងចែកលំដាប់ថ្នាក់ និងប្រភេទអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់អាទិភាព ដោះស្រាយបំណុលឥណទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
 • ចុះដោះស្រាយបំណុលអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមផែនការ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាចទទួលយកបាន និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ដឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។
 • ត្រួតពិនិត្យរកឲ្យឃើញពីភាពអសកម្មការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីកែលំអ និងបំពេញនូវ ចំណុចខ្វះខាត ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងគោលបំណង បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការ
 • អនុវត្ដន៍ការងារជាបន្ដបន្ទាប់ឲ្យបានជោគជ័យ ។
 • សិក្សា និងអនុវត្ដឲ្យបានល្អតាមគោលការណ៍ និងបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់សា្ថប័ន។

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • នាយកសាខា 

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • បព្ចាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៤ ជំនាញគ្រប់គ្រង ជំនាញទីផ្សារ ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ។
 • មានឆន្ទៈចុះបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅក្នុងដែនគ្រប់គ្រង របស់សាខា។
 • មានចំណេះដឺងមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ និងជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង ការទារបំណុល។
 • មានអត្ដចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសា មានចិត្តអំណត់ក្នុងការធ្វើការងារ និងកាយសម្បទាល្អ។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office។
 • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 10 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22