ក្រុមហ៊ុន
Penh Penh
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
អាស័យដ្ឋាន
#114, st 193L366, Songkat Toul Svay Prey 1, Khan Chomkamon, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$350
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Bonus (negotiable)
លេខកូដការងារ
D-8255-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Driver, Cleaner, Guard & others
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
Apply to this position

បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន​

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបើកបរដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ដែកមានបទពិសោធន៏​​​​​, រូបសម្បត្តិសមរម្យ, រូសរាយរាក់ទាក់ និងមានភាពស្មោះត្រង់។​

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • បើករថយន្តដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់តាមពេលកំណត់និងតាមការដាក់អោយពីថ្នាក់លើ
  • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៏​ដោយភាពទំនួសខុសត្រូវខ្ពស់
  • មើលថែរក្សារថយន្ត​ដូចជាឆែកសាំងរៀងរល់ព្រឹក, ប្រេងម៉ាស៊ីន​ -ល-

ការធ្វើការរាយការណ៏

Office

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Minimum 2 years of driving experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃភាសា

Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • មានលេខទូរស័ព្ទជាក់លាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន
  • មានភាពទំនួសខុសត្រូវខ្ពស់
  • មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូចនិងស្របច្បាប់
  • មានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ឡាននិងច្បាប់ចរាចរណ៏

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22