ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន
Hattha Kaksekar Limited
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
PST-8640-0620
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

IT Officer for Payment Support Technical (01 post.)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a IT Officer for Payment Support Technical

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop user guide and guideline regarding to Payment services.
 • Develop application as java or asp.net to support Payment system.
 • Find out any negative activities in operation Payment service as well as non-compliance of policies, forms’ completion, or any other further mistakes in branches/merchant.
 • Assist control in all aspects of local Payment operations by providing support to assigned branch Payment personnel.
 • Perform Payment systems audits.
 • Assist in implementation and ongoing training. Coordinate personnel transitions that may be needed to support the system and/or process.
 • Perform other tasks assigned by supervisor.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Unit Manager of CBD for Payment 

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Computer Science or related fields.
 • Experience in a systems administration and support environment.
 • Experience in problem solving skills.
 • Understanding of various system architectures including hardware and software.
 • Computer literacy in particular database, Switch systems, Mobile System and networking.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 15 June 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22