អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
JM-8626-0620
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

មេកានិច

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM): Currently, we are looking for a Junior Mechanic (មេកានិច).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

ការងារគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង

  • គ្រប់គ្រងស្តុកសំភារៈប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមាននៅចំណតរថយន្ត ឃ្លាំង និង​រោងជាង។

ការងារបច្ចេកទេសរថយន្ត

  • ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត​ តាមរយៈតារាងត្រួតពិនិត្យទូទៅ ដោយយោងតាមកាលវិភាគត្រួតពិនិត្យទូទៅ និងរាយការណ៍។
  • ជួយអ្នកបើកបរ ក្នុងដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្ត តាមរយៈតារាងត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃ។
  • ជួយអ្នកបើកបរក្នុងការជួសជុលរថយន្ត ស៊ីទែន (ក្នុងករណីអាចជួសជុលខ្លួនឯងបាន) ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយ។
  • ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងករណីរថយន្តខូច ហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមេកានិចដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។
  • ចូលរួមសហការក្នុងការស្វែងរក និងទិញសំភារៈ និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត។

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកជួសជុលរថយន្ដយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងស្ដុកត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។
  • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ កាយសម្បទារឹងមាំ និងសុខភាពល្អ
  • ចេះអាន និងចេះសរសេរ អក្សរខ្មែរបាន
  • មានភាពស្មោះត្រង់ ទទួលខុសត្រូវគោរពវិន័យ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 30 June 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22