យ៉ាហ្សាគី (ខេមបូឌា) ប្រដាក់ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេត្តកោះកុង
ក្រុមហ៊ុន
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
អាជីវកម្ម
Manufacturing
Automotive
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
NEANG KOK KOH KONG SEZ, NEANG KOK VILLAGE, PAKKHLONG COMMUNE, MUNDUL SEYMA DISTRIC, KOH KONG PROVINCE, CAMBODIA
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Koh Kong
ចំនួនប្រាក់ខែ
$190-$215
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
1.ប្រាក់ចំណូល ក្នងពេលសាកល្បង 7.12 $/ ថ្ងៃ (26 /ខែ x 7.12 =185 $)
2.ប្រាក់ចំណូលពេលចប់ការសាកល្បង 7.31 $/ ថ្ងៃ (26 /ខែ x 7.31 =190$)
3.ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាព 15 $/ខែ
4.ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការស្នាក់នៅ 10 $/ខែ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
• ផ្តល់ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ
• ផ្តល់ឯកសណ្ឋានការងារ ដោយឥតគិតថ្លៃ
• បន្ទប់ស្នាក់នៅដោយបែងចែក ប្រុសនិងស្រីដាច់ពីគ្នា
• មានបន្ទប់ព្យាបាល និង ពេទ្យប្រចាំការ
• ផ្តល់បាយ និង ម្ហូបសម្រាប់ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 ៛
• ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ2ម្តង
• ប្រាក់អត្តីតភាពការងារមួយឆ្នាំ2ម្តង
• បរិយាកាស កន្លែងធ្វើការងារបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ និងមានផាសុខភាព ។
លេខកូដការងារ
W01
ប្រភេទនៃការងារ
Manufacturing, Production & Operation
អាជីវកម្ម
Manufacturing
Automotive
Apply to this position

បុគ្គលិកផលិតកម្ម

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.: Currently, we are looking for a Production Staff.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1) អាយុចាប់ពី 18 – 35 ឆ្នាំ
2) ភេទស្រីកំពស់ចាប់ពី 1.50 ម៉ែត្រឡើងទៅ
3) ភេទប្រុសកំពស់ចាប់ពី 1.65 ម៉ែត្រឡើងទៅ
4) អានសរសេរអក្សរខ្មែរបានល្អ និង ព្យញ្ជនៈ អង់គ្លេបានល្អ មានកម្រឹត វប្បធ៌ម ចាប់ថ្នាក់ទី៦ឡើងទៅ(ភេទ ស្រី)
5) មានកម្រឹត វប្បធម៌ ចាប់ពីថ្នាក់ ទី 9ឡើងទៅ (ភេទ ប្រុស)

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

High School Student

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 06 November 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22