ក្រុមហ៊ុន
JCMNippon Private LTD
អាជីវកម្ម
Construction
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
JCM Building 7th Floor, #51, Street 271, Sangkat Pshar Derm Thkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Banteay Meanchey
Battambang
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
***អត្ថប្រយោជន៏
- ប្រាក់បៀវត្សចាប់ផ្តើមពី ២០០-៥០០ដុល្លា
-ទទួលបានការធានារ៉ាប់រ៉ង២៤ម៉ោង ទាំងគ្រោះថ្នាក់និងសុខភាព
-ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
-ការវាយតម្លៃតំឡើងប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
-ម៉ោងធ្វើការចំនួន៥,៥ថ្ងៃកន្លះក្នុងសប្តាហ៏(ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៌កន្លះថ្ងៃ)
-ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៨ថ្ងៃ
-ច្បាប់ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ ច្បាប់សម្រាកពិសេសនិងច្បា់ឈឺ
-ច្បាប់សម្រាកលំហែមាតុភាព
-ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
-អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
លេខកូដការងារ
SE-7211-0619
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

Sale Executive/បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការលក់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

JCMNippon Private LTD កំពុងស្វែងរក បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការលក់

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់
  • មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ
  • ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ -ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សាជាប្រចាំ
  • ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក

ចំនួនក្រុមការងារ

1

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • កម្រិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងឬជានិសិត្សដែលកំពុងសិក្សាតាមសាកលវិទ្យាល័យ
  • មានឬគ្មានបទពិសោធន៏ការងារក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
  • មានទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាកទាក់ និងការសហការគ្នា
  • មានឆន្ទៈ ការទទួលខុសត្រូវ ស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន និងចូលចិត្តធ្វើដំណើរខាងក្រៅជួបបរិយាកាសខាងក្រៅ

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 December 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22