ក្រុមហ៊ុន
Penh Penh
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
អាស័យដ្ឋាន
#114, st 193L366, Songkat Toul Svay Prey 1, Khan Chomkamon, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$450 USD (អាចចរចារបាន)
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Bonus and incentive
លេខកូដការងារ
S-8256-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Trading
Apply to this position

បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សា

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Our company is looking to hire salesman to represent and sell our products into the fast-growing and competitive market. The candidate must show high level of persistence, loyalty, and friendliness. Our company offers many benefits to our employees. 

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារដែលមានបទពិសោធន៏​​​​​, រូបសម្បត្តិសមរម្យ, រូសរាយរាក់ទាក់ និងមានភាពស្មោះត្រង់។​​​

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

មុខនាទីរបស់បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារួមមានទទួលការកុម្ម៉ង់ពីអតិថិជនថ្មីនិងចាស់, ​នែនាំពីឥវ៉ាន់ថ្មីនិងចាស់របស់ក្រមហ៊ុនជូនទៅអតិថិជន​, ពង្រីកទីផ្សាលក់របស់ក្រុមហ៊ុន -ល-។

ការធ្វើការរាយការណ៏

បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៏សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ​, រឺទំលាក់resumeមកកាន់អាសយដ្ឋានរឺផ្ញើមកកាន់email addressខាងលើ។​

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

minimum 2 years experience or display signs of willingness, trustworthy, hardworking and persistence

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

Khmer and some level of english

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22