ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំលំដាប់ទី៣ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រ៊ី ដែលជា ធនាគារពាណិជ្ជធំលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ន៍ ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ Mitsubushi UFJ Financial Group (MUFG) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុន និងលើសកលលោកផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើននេះ យើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖
ក្រុមហ៊ុន
Hattha Kaksekar Limited
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល ហត្ថាកសិករ ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
SOC-8826-0720
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Senior Officer, Security Operation Centre (01 post.)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Hattha Kaksekar Limited: Currently, we are looking for a Senior Officer, Security Operation Centre.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Monitor Log files, users’ access, intrusion detection & intrusion prevention system, physical security, premises, and another network activity on daily basis.
 • Assist manager for project implementing and implementation security solutions.
 • Schedule perform a penetration test on applications and network firewall external/internal.
 • Update training materials and provide training on information security awareness to all staffs.
 • Assist in the research, development, communication, maintaining, and work with the related operational units and departments on the enforcement of Information security architecture, policies, procedures, solutions and standards.
 • Report on information security status, incidents, and recommend an appropriate resolution.
 • Perform other task assigned by supervisor.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Senior Unit Manager, Security Operation Centre

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree of Computer Science or related fields.
 • Fresh graduate is encouraged to apply.
 • Strong skills in implementation, monitoring, security tools, and troubleshooting.
 • At least 2 years of experiences in implementation, IT security or related fields.
 • Good at spoken and written communication skills both English and Khmer.
 • Commitment and self-motivated.
 • Willing to learn new business applications and new innovative technologies.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 17 August 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22