ក្រុមហ៊ុន
vidEBee
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
# 206 Eo, Preah Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
To be discussed with the successful candidates.
លេខកូដការងារ
vid1424
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Communication
Apply to this position

Video Editors

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

vidEBee: We're looking to build a team of amazing Video Editors to work on video projects from the UK and USA.

ចំនួនក្រុមការងារ

3

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

We would like to find video editors with at least 2-3 years commercial experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22